Talocruralleddet akse

Talocruralleddet

Belastningstiden i foten er ca 570 ms. (Clarke, T.E. 1980), og trykket fordeler seg slik at toe off gjennomføres ut stortåa (1397).

Figur 1 TC aksen i forhold til kneaksen

Trochlea tali kan betraktes som et segment av en konus med spissen mot medialsiden, og den får derfor lengre radius lateralt enn medialt (Inman, V.T. 1976). Denne formen på trochlea tali kan forklare, og belyse flere av de kompliserte faktorene som vi har i ankelleddet.

Sett ovenfra er ankelaksen rett bakover og lateralt og har 10⁰-30⁰ i forhold til kneleddaksen fig 1. Sett bakfra er den rettet lateralt nedover 68⁰-88⁰ til tibiaaksen fig 2.

Figur 2 TC leddets transversale akse

Om Talocruralleddet.

Talocruralleddet er en komplisert leddforbindelse som involverer tre knokler. Os talus (576-580) er bredere fortil en baktil, dette gir leddet størst stabilitet i dorsalfleksjon. Når vi dorsalflekterer foten vil Os fibula distale ende, og Os tibia bli «presset» fra hverandre, men holdes sammen av bl.a. membrana interossea cruris, og ligamentum tibiofibulare anterius, og tibiofibulare posterius (Heinz, F, 1983).

Talocruralleddet har et nettverk av retinakler (Lorentz, R. 1987) (548-550), vi har noe som heter Tarsaltunnelen som er nedenfor og bakenfor den mediale malleol, fleksorretinakelet går fra malleolen, og ned på calcaneus. Veggene i denne kanalen er temmelig stive og senene, og strukturene inne i denne kanalen, kan lett utsettes for skade (tendinopati). Peroneustunnelen er lokalisert bakenfor den laterale malleol under retinaculum mm. Peronerum superius (550) i denne tunnelen går m. peroneus longus og m. peroneus brevis. Dorsale tuneller på foten ekstensorretinaklet retinaculum mm. extensorum superius, og retinaculum mm. extensorum inferius (548). Ekstensorsenene har forløp over en konkavitet, og retinaklene har en viktig funksjon å forankre senene nær knoklene uansett bevegelsesutslag i talocruralleddet. Retinaculum mm. extensorum superius er utviklet med septa som danner isolerte tunneler for seneskjeden (Gray`s Anatomy) (548).

Ved nedsatt dorsalfleksjon vil vi slippe steget for tidlig (726).

NB: nummer i parentes er henvisning til side  PowerPoint.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.