Priser

Her er oversikten over hva det koster for tilgang til Podiatrist.no

Tilgang til Podiatrist.no koster 200 kroner i måneden. Dette vil bli forskuddsfakturert for en 6 månederes periode. Les våre lisensvilkår her.

For deltakere i BMT undervisning, flerbruksavtaler for skoler og utdanning etc. gjelder egne priser. Ta kontakt med oss for mer informasjon.