sanseceller nervesystemet

Inndeling etter stimuli De ulike sansecellene deles gjerne inn i grupper ut fra hva slags stimuli (irritamenter) de er mest følsomme for. Hver gruppe reagerer best på bestemte stimuli: fotoreseptorer på lysstimuli, mekanoreseptorer på mekaniske påvirkninger, kjemoreseptorer på bestemte kjemiske […]

leddakser

Toaksede ledd Toaksede ledd har to akser, som regel vinkelrett på hverandre i parallelle plan. Vi skiller mellom: eggledd (articulatio ellipsoidea), hvor krumningen i den langsgående leddflaten er forskjellig fra krumningen i den tversgående, for eksempel håndleddet mellom spolebenet og […]

leddteori

1.leddTyper Leddforbindelser kan være faste (synartroser) eller bevegelige. I motsetning til de mer eller mindre bevegelige leddene, mangler de faste leddene en leddspalte, og de kalles derfor «uekte» ledd (juncturae). Vi skiller mellom følgende former av de uekte leddene: Syndesmose […]