relativ fettvevsinsufens

1.1intervall 1. Faglig vurdering Man skjelner mellom absolutt insuffisiens, hvor organet ikke kan oppfylle minimumskrav (for eksempel hjerteinsuffisiens i hvile), og relativ insuffisiens, hvor organet svikter når det stilles noe større arbeidskrav til det. litt teori om fibre (3)Bindevevsfibrer Bindevevsfibrer er fellesbetegnelse […]

kompetansemål fagbrev

sko Vurdere, og rådgive i forhold til brukergruppe og brukerbehov. uTføre datapedografisk analyse, måle shore verdier måle flex g torsjonskraft, vurdere negative faktorer i skosikkerhetssko og merkesymboler Såle/avlastning Avstøpning og modelering for avlastning av sår/skade, lamminering av såle og komponenter […]

sanseceller nervesystemet

Inndeling etter stimuli De ulike sansecellene deles gjerne inn i grupper ut fra hva slags stimuli (irritamenter) de er mest følsomme for. Hver gruppe reagerer best på bestemte stimuli: fotoreseptorer på lysstimuli, mekanoreseptorer på mekaniske påvirkninger, kjemoreseptorer på bestemte kjemiske […]

leddakser

Toaksede ledd Toaksede ledd har to akser, som regel vinkelrett på hverandre i parallelle plan. Vi skiller mellom: eggledd (articulatio ellipsoidea), hvor krumningen i den langsgående leddflaten er forskjellig fra krumningen i den tversgående, for eksempel håndleddet mellom spolebenet og […]