Om Terje Haugaa

TERJE HAUGAA

Ønsker du å komme i kontakt med Terje kan du sende han epost på terje@podiatrist.no

Terje arbeider i dag som høyskolelektor ved faktultet for helsevitenskap.

 TERJE HAR:

  • Skrevet om anatomi, biomekanikk, sko, og metodikk i fire lærebøker.
  • Forfattet og faglig ansvarlig for læreplaner til fotterapeututdannelsen.
  • Forfattet læreplaner, studieplaner for høyskoler inne Helse, arbeidsbevegelse, og belastning.
  • Oppfinner og konstruksjonsansvarlig for 4 patenter nasjonalt og internasjonalt.
  • Forfattet opplæringsprogram i Biomekanisk terapi.
  • Totalt forfattet 6500 sider om forholdet sko og helse.
  • Har arbeidet som Biomekanisk forskningsleder hos Bata Industrials Europa
  • Arbeider i dag som Høgskolelektor ved fakultet for helsevitenskap