Chopart`s ledd påvirkes av sko

Det transversale tarsalledd (Chopart`s ledd)

 

 

Det transversale tarsalledd blir dannet av Talo-naviculareleddet, og calcaneo-cuboidleddet (Vyller, T. 1963). Når foten er evertert, er disse to leddenes akser parallelle (A), og det er en fri bevegelse i dem (least packed position) (529). Dette gjør at foten blir mer fleksibel. Når forfoten er invertert er aksene ikke lengre parallelle (B) og dette reduserer bevegeligheten sterkt i de to leddene (close packed position). Bevegeligheten i foten blir derved mindre. (Lorentz, R, 1987). Leddforbindelsen har stor betydning under gange når foten går fra full mobilitet ved hælkontakt til immobilitet ved avspark. Leddene har stor betydning i støtdempingsapparatet, og for fotens finjustering under gange.

NB: Når foten er evertert har vi  fri bevegelse i leddene. Når forfoten er invertert (sko med bananform, rettfrem gange, m.m.) så opphører bevegelsen i leddet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.